Bedrijfswaardering: Bedrijf Kopen Of Verkopen

Published Feb 10, 21
6 min read

Wat Is Mijn Bedrijf Waard?Of u wordt benaderd door een potentiële koper of zelf besluit uw bedrijf te willen verkopen, een verkoop aan derden is vaak een van de meest voor de hand liggende scenario’s. Derden kunnen bijvoorbeeld zijn een strategische partij (zoals een concurrent uit binnen- of buitenland of een bedrijf die in een aanpalende markt actief is) of een investeringsmaatschappij.

Bekijk hier het stappenplan Als u eigenlijk nog niet wilt stoppen met het ondernemerschap, maar wel een gedeelte van de waarde van uw bedrijf wilt verzilveren, ligt een pre-exit voor de hand. Bij een pre-exit verkoopt u een gedeelte van de aandelen in uw bedrijf, vaak aan een investeringsmaatschappij, en blijft u actief betrokken om de onderneming verder uit te bouwen (waardebepaling bedrijf).

Bedrijf Verkopen - Overname

Bedrijfswaardering: Bedrijf Kopen Of VerkopenVoorbereiding Voor De Waardebepaling Van Een Bedrijf

Voor ondernemers kan een pre-exit een mooie stap zijn om een deel van het vermogen in de onderneming veilig te stellen en met ondersteuning van de investeringsmaatschappij een verdere groei te realiseren. Deze ondersteuning kan onder meer betrekking hebben op kennis of kapitaal, waardoor bijvoorbeeld een overname, een grote investering of groei in het buitenland gerealiseerd kan worden (waarde bedrijf bepalen).

Gezien de reeds bestaande relatie tussen de verkopende aandeelhouder en de kopende manager(s) en het feit dat de manager(s) vaak een belangrijk gedeelte van de koopprijs moeten financieren, is een management buy-out een bijzonder proces. Wij hebben al vele succesvolle management buy-out transacties begeleid. Kijk voor meer informatie op Management buy-out.

Begeleiding Bij Het Verkopen Van Uw Bedrijf

Of het nu gaat om een verkoop aan een strategische partij in binnen- of buitenland, een participatiemaatschappij of het realiseren van een pre-exit. aan-verkopenbedrijf.nl.

Wil je jouw bedrijf verkopen omdat je pensioen in zicht komt of denk je aan een vroegtijdige exit? Omdat je al die jaren ziel en zaligheid in je bedrijf hebt gestoken, wil je een bedrijfsovername natuurlijk goed aanpakken. De overname van je bedrijf is een complex proces: waarde bepaling, verkoopvoorwaarden, bedrijfsgrootte, marktpositie en de laatste ontwikkelingen in de markt spelen allemaal een rol.

Hoeveel Is Uw Bedrijf Waard?

Bovendien weten we dat de overname van een bedrijf een uniek proces is dat om goede begeleiding vraagt; vaak spelen bij de verkoop van een onderneming ook emoties van de eigenaar mee. De persoonlijke aanpak van onze bedrijfsovername adviseur maakt de kans op een geslaagde overname groter. Als ondernemer wil je uiteraard je onderneming laten groeien. aan-verkopenbedrijf.nl.

Waarom zou ik mijn bedrijf verkopen?

U heeft jarenlang gewerkt om uw bedrijf te brengen waar het momenteel is. Dit is niet zomaar iets, dus voor de verkoop van het bedrijf moet u zeker zijn van uw zaak. En dit kan, want er zijn meerdere valide redenen om een onderneming van de hand te doen. De meest voorkomende is dat verkoop vaak een enorme som geld oplevert. Verder gaat men vaak to verkoop van het bedrijf over als pensioen aanstaande is. Bovendien zijn er mensen die op zoek zijn naar iets nieuws en graag een nieuw avontuur beginnen met de opbrengst van verkoop van hun oude onderneming. Helaas komt het ook voor dat een conflict tussen ondernemers ervoor zorgt dat de onderneming in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Kortom, er zijn veel goede redenen denkbaar om de lastige beslissing te nemen om een bedrijf te verkopen.

Waarom zou ik een bedrijf kopen?

Een bedrijf kopen doet u niet zomaar. Toch kan het veel voordelen hebben vergeleken met het ‘from scratch’ starten van een bedrijf. Ten eerste draait het bedrijf al, het genereert gelijk inkomsten. Daarnaast kunt u gelijk invloed uitoefenen en veranderingen uitvoeren. Wat in de praktijk erg vaak voorkomt, is dat concurrenten elkaar overkopen. Zo kan groei sneller gerealiseerd worden, kan er geprofiteerd worden van elkaars expertise en staat u sterker in de markt.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er is geen universeel geaccepteerde juiste manier om de waarde van een bedrijf te berekenen. Het is eerder een zo precies mogelijke schatting van de waarde van het bedrijf. In het algemeen kan worden gezegd dat de waarde bepaald word door naar het verleden van de onderneming (de accountingmethode) of door naar de toekomstige verwachte geldstromen te kijken (de economische benadering). Belangrijk is ook om te onthouden dat de waardebepaling bijna nooit gelijk is aan de prijs die uiteindelijk voor het bedrijf bepaald wordt. Dit heeft de maken met de verloop van de gedane onderhandelingen en de beschikbare informatie bij beide partijen.

Wanneer in het proces moet ik een advocaat inschakelen?

Een advocaat ondernemingsrecht kan u helpen gedurende alle fases van het koop- of verkoopproces. Er is enorm veel om rekening mee te houden en een advocaat kan u helpen om het overzicht te bewaren en u advies te geven over het proces gevolgd dient te worden. Het is daarom raadzaam gelijk een advocaat te raadplegen wanneer u de nadenkt over de koop of verkoop van een bedrijf. Uiteindelijk kan deze advocaat uw belang ook behartigen bij de onderhandelingsfase en ervoor zorgen dat de overname juridisch op de goede manier verloopt. Zo voorkom je dat bijkomende juridische conflicten ontstaan, die kunnen zorgen voor een hoop extra gedoe.

Voor welke soort transactie moet ik kiezen?

Bij de verkoop van een bedrijf kunt u de aandelen verkopen, maar ook de activa en de passiva. Een aandelenverkoop komt veel vaker voor en dan gaat ook echt het eigendom van het bedrijf over op de andere persoon.

Misschien heb je al een bedrijf op het oog en denk je na over de perfecte timing. Een goede voorbereiding zal de slagingskans van een bedrijfsovername zeker verhogen en de doorlooptijd verkorten. Schakel Finc Accountants in om het hele proces mee te regisseren. Denk hierbij aan het uitvoeren van een boekenonderzoek, financiering van de bedrijfsovername en het bij elkaar brengen van adviseurs, financiers, juristen en de notaris.

Bedrijfsovername: Stappenplan Bedrijf

Bedrijf Verkopen? - Bereid Je Goed Voor - Bekijk De Tips!Waardebepaling Van Een Bedrijf

Bij de financiering van een bedrijfsovername heb je te maken met de kosten voor de overname en de goodwill. Je hebt vast de mogelijkheden al onderzocht en gekeken naar welke inbreng je zelf kunt regelen. Daarnaast kun je financiering van de bedrijfsovername door externe partijen in overweging nemen. We helpen je daar graag bij en zorgen dat je in dit proces het overzicht behoudt.

Van Finc krijg je geen dikke rapporten maar praktische adviezen. We zijn geen ja-knikkers en geven eerlijke feedback. De overname van je bedrijf doen we samen met jou en met focus op het eindresultaat. Aan de bedrijfsovername adviseur van Finc heb je een doortastende, daadkrachtige en discrete partner - bedrijf verkopen. We maken daarnaast gebruik van een uitgebreid netwerk aan kopers, verkopers, specialisten en financieringspartners die we inzetten.

Begeleiding Bij Waardering Van Je Bedrijf

Waardebepaling Van Een BedrijfBedrijfswaardering: Bedrijf Kopen Of Verkopen

Een bedrijfsovername is een spannende tijd waarbij het prettig kan zijn om op een deskundige partner terug te vallen. Want zonder het juiste gevoel bij een verkooptransactie komen koper en verkoper niet tot een geslaagd resultaat. Professionele begeleiding geeft rust en duidelijkheid. Kostbare tijd en energie wordt bespaard, die jij weer kunt investeren in de groei van je onderneming.

De meeste MKB-ondernemers maken een bedrijfsverkoop slechts éénmalig in hun leven mee en worden daarbij voor vele, vaak onverwachte vragen gesteld. Soms zijn de vragen rationeel van aard, soms juist heel emotioneel. Het is zaak een goed antwoord op al je vragen te krijgen. Wij hebben deze vragen alvast voor u op een rij gezet, met daarbij de antwoorden.

Waardebepaling Bedrijf Weten? Bedrijfsoverdrachten

De mate van verkoopbaarheid is naast performance, ook afhankelijk van of er belangstelling voor wordt gecreëerd, of de tijd rijp is gelet op de marktomstandigheden en of een koper meerwaarde toekent boven de prijs die de koper er voor wil betalen. De vraag is ook of er voldoende tijd is om naar een koper te zoeken, of er actief genoeg wordt gezocht en of op de juiste manier de juiste partijen worden benaderd (waarde bedrijf bepalen).

Voorbereiding Voor De Waardebepaling Van Een BedrijfBedrijf Verkopen - Overname

Een goede voorbereiding is een must. Op hoofdlijnen doorlopen de meeste bedrijfsverkopen dezelfde stappen. Niet elke stap hoeft volledig te worden doorlopen en er zit zowel een bandbreedte in de doorlooptijd als tijd per fase. Het doel is het sluiten van een goede deal voor alle partijen. waarde bedrijf bepalen. Onderstaand overzicht geeft het verkoopproces weer.

Begeleiding Bij Het Verkopen Van Uw Bedrijf

Een strategische oriëntatie bepaalt of het verkoopklimaat gunstig is en of het bedrijf (en u zelf !) klaar zijn voor de verkoop. Wordt een overdracht aan een familielid, aan het management of aan een externe partij nagestreefd? Worden aandelen verkocht of vindt er een activa-/passivatransactie plaats? Wilt u nog aan het bedrijf verbonden blijven? Welke tijdshorizon wordt gekozen? Alle belangrijke facetten van de onderneming worden vervolgens belicht in een bedrijfsanalyse.

beoordeeld. Wij nemen met u de checklists door waarin wij ingaan op de belangrijkste “waardedrijvers” van uw bedrijf. Omdat de waarde van een onderneming niet op voorhand is vast te stellen wordt op basis van de meest gangbare waarderingsmethode(n) een bandbreedte aangegeven. De uiteindelijke verkoopprijs wordt bepaald als het resultaat van onderhandeling.

Uw Bedrijf Verkopen - Bedrijven Verkoop

Het kan zijn dat u al een eigen “lijstje” heeft van geïnteresseerden. Wordt het een strategische partij (bijv. een concurrent of een andere partij in de keten) of bijvoorbeeld een management-buy-out (overdracht binnen bedrijf / management) of wellicht een management-buy-in (overdracht aan een derde), of combinaties van mogelijkheden. Aan het eind van het vooronderzoek komt er een beslismoment op basis van gezamenlijk overleg en op basis van de uitkomst van het vooronderzoek om al dan niet door te gaan met het verkoopproces.

Een volgende stap is het opstellen van een (uitgebreid) informatiememorandum of verkoopmemorandum. Dit kan worden opgesteld samen met een initiële anonieme “teaser” of anoniem verkoopprofiel op één A-4. In dit rapport wordt alle relevante informatie van de onderneming, gebaseerd op de bedrijfsanalyse, welke in deze fase kan worden gedeeld in haar context beschreven.

More from Bedrijfsmakelaar

Navigation

Home

Latest Posts

Makelaar Spanje

Published Mar 08, 21
6 min read

Kantoor Ruimte Huren

Published Feb 27, 21
6 min read

Appartement Kopen Spanje? Kijk op de website

Published Feb 20, 21
5 min read